Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

E se non estou de acordo cunha resolución da OEPM?

Contra calquera resolución pronunciada pola Oficina, poderá interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes contado dende a publicación da resolución no BOPI (Boletín Oficial da Propiedade Industrial).

< Volver á lista de resultados