Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

Que é unha invención laboral?

É a realizada polo traballador durante a vixencia dun contrato ou relación laboral froito da actividade investigadora do traballador sempre que esta constitúa o obxecto do contrato laboral, é dicir, sempre que o traballador fose contratado con ese fin. As invencións laborais pertencen ao empresario.

< Volver á lista de resultados