Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

Pódense presentar as solicitudes e demais documentos en idiomas distintos do castelán?

Si. Os que se presenten nas Oficinas das Comunidades Autónomas, poderán ser redactados nos seus idiomas oficiais distintos do castelán, pero teñen que estar acompañados da correspondente tradución ao castelán que se considerará auténtica no caso de que exista dúbida entre ambos os dous textos.

Non obstante, os que se presenten directamente na sede da OEPM deberán estar redactados en castelán.

< Volver á lista de resultados