Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

E tras a concesión dun dereito de propiedade industrial?

Unha vez concedido un dereito de propiedade industrial a Oficina expedirá o Certificado-título de rexistro e comunicarao ao solicitante para que poida retiralo.

< Volver á lista de resultados