Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

Ofrece a OEPM algunha axuda económica para solicitar patentes, marcas ou deseños?

Dende o ano 2007, a OEPM dispón tamén dun programa de subvencións para axudar os solicitantes de patentes europeas ou internacionais. Estas axudas concéntranse nos custos de tradución e as taxas por pagar nas diferentes oficinas nacionais ou rexionais para obter unha patente, a condición de que reúnan os requisitos que establece a convocatoria que se publica anualmente no BOE. Na páxina de Internet da OEPM é posible consultar toda a información relacionada con este programa de axudas.

Para as modalidades de marcas e deseño industrial non existen axudas.

< Volver á lista de resultados