Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

¿Qué diferencia hay entre diseño industrial y modelo de utilidad?

Nos modelos de utilidade protéxense invencións técnicas que resolven problemas técnicos, mentres que nos deseños industriais se protexe só a aparencia externa dun produto. O alcance de protección dun deseño industrial non chega ás características ditadas exclusivamente pola súa función técnica. Por exemplo, a protección dun deseño dun desaparafusador alcanzaría só á forma do mango que admitiría alternativas, pero non á punta cuxa forma vén determinada pola función de axustarse a un parafuso.

< Volver á lista de resultados