Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

¿Que debe presentarse para solicitar un Deseño Industrial en España?

A instancia de solicitude, xunto co xustificante do pagamento de taxas, acompañada dunha representación gráfica de cada deseño.

Poderán incluírse de 1 a 7 perspectivas ou vistas que poderán agruparse nunha mesma reprodución cuxas medidas non excedan 26,2 x 17 cm.

Esta reprodución debe adherirse ou imprimirse sobre follas á parte, ou na páxina prevista para iso no formulario posto a disposición dos solicitantes.

< Volver á lista de resultados