Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

¿Cuantas variantes de un mismo diseño pueden presentarse en una solicitud?

A solicitude de rexistro pode comprender varios deseños, ata un máximo de 50, sempre que se refiran a produtos pertencentes á mesma clase da Clasificación Internacional de Debuxos e Modelos Industriais (Clasificación de Locarno)

No caso de que haxa máis de 50 deseños, ou que algún/s deseño/s pertenzan a distintas clases da Clasificación de Locarno, deberán facerse novas solicitudes.

Cando se trata de ornamentacións bidimensionais, permítese solicitar ata 50 deseños que poden ser de diferentes clases da Clasificación Internacional. Esta solicitude múltiple deberá incluír unha representación gráfica de cada un dos deseños.

< Volver á lista de resultados