Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

¿Qué requisitos debe cumplir un diseño en España para poder ser concedido?

Para poder rexistrar un deseño en España son necesarios dous requisitos:

- novidade. Considerarase que un deseño é novo cando ningún outro deseño idéntico se fixera accesible ao público antes da data de presentación da solicitude de rexistro ou, de se reivindicar prioridade, antes da data de prioridade. Consideraranse idénticos os deseños cuxas características difiran só en detalles irrelevantes.

- carácter singular. Considerarase que un deseño posúe carácter singular cando a impresión xeral que produza no usuario informado difira da impresión xeral producida no devandito usuario por calquera outro deseño que se fixera accesible ao público antes da data de presentación da solicitude de rexistro ou, se reivindica prioridade, antes da data de prioridade

Ademais, a Lei establece unha alínea relativa ao que se denomina como Deseños de compoñentes de produtos complexos. Neste caso, se un produto forma parte doutro máis complexo (por exemplo unha peza dunha radio) o deseño desta peza poderíase protexer só se é nova e posúe carácter singular, e se ademais:

a) esta peza, unha vez incorporada ao produto complexo, segue sendo visible durante a utilización normal deste;

b) na medida en que estas características visibles do compoñente presenten en si mesmas novidade e carácter singular.

No exemplo comentado, unha roda para cambiar o dial da radio é visible e podería ser protexida por deseño, pero se a peza está no interior da radio e non se visualiza durante o seu uso normal, non podería rexistrarse como deseño industrial.

< Volver á lista de resultados