Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

¿Que razóns hai para realizar a taxación dunha patente?

A necesidade de determinar o valor dunha patente pode vir esixida por factores tanto internos coma externos:

Internos

- optimizar os custos da carteira de patentes
- aliñar a estratexia de patentes coa estratexia xeral do negocio
- remunerar os inventores

Externos

- financiamento
- licenzas
- fusións e adquisicións
- contabilidade (NIC 38)
- taxación obrigatoria (concursos, danos)

< Volver á lista de resultados