Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

Quen realiza a taxación dunha patente?

Os coñecementos necesarios para levar a cabo unha taxación dependen en boa medida do propósito desta. Unha taxación completa require experiencia en moitas áreas, incluído márketing, finanzas, I+D e estratexia, polo que é unha boa idea usar un equipo interdisciplinario. Para asegurar un resultado significativo, o equipo debe incluír expertos tanto no campo técnico da patente coma en taxación de patentes.

Os métodos utilizados para a taxación deben ser transparentes, para que os resultados poidan ser comprobados e verificados. O apoio de intermediarios, por exemplo Centros PATLIB ou oficinas nacionais de patentes, poden axudar á taxación. Tales intermediarios tamén poden aconsellar sobre como interpretar e tirar proveito dos resultados da taxación.

< Volver á lista de resultados