Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

¿Cales serían uns bos indicadores do valor dunha patente?

As investigacións realizadas identificaron unha serie de indicadores que poden usarse na determinación do valor dunha patente.

O número de citas posteriores utilízase frecuentemente como un potente indicador do valor dunha patente.As citas posteriores prodúcense cando a patente que se está valorando resulta citada en documentos posteriores. O resultado observable da análise das citas é unha rede de vínculos chamada «rede de citas da patente», que se utiliza para a taxación. O número de citas que recibe unha patente indica a súa importancia científica, e polo tanto o seu valor.

Outros indicadores do valor da patente serían:

- o número e a calidade das reivindicacións
- o tamaño da familia de patentes
- a duración da patente
- o resultado das oposicións á solicitude de patente

Estes factores ou «indicadores de valor» poden afectar ó valor da patente tanto positiva como negativamente. Do mesmo xeito que os factores como a situación, o número de habitacións, a proximidade de colexios… afectan ó valor dunha casa.

< Volver á lista de resultados