Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

¿En que consiste a taxación cualitativa e cando se usa?

A taxación cuantitativa só nos dá unha indicación do valor monetario estimado da patente, e este método con frecuencia resulta insuficiente para extraer recomendacións para as decisións de estratexia empresarial. A taxación cualitativa vai máis aló ó identificar as fortalezas e debilidades da patente e crear unha guía de valor mediante a clasificación e as puntuacións obtidas en distintos factores relativos á patente.

Por exemplo: Mentres o resultado dunha valoración cuantitativa pode ser: «A patente vale 50 000 €», o resultado dunha valoración cualitativa podería ser: «A patente protexe unha tecnoloxía de importancia estratéxica nun mercado atractivo; pode facerse valer con eficacia, pero aínda se necesita un investimento significativo».

Os métodos de taxación cualitativa úsanse con menor frecuencia na xestión interna das patentes. Son os máis útiles á hora de comparar, categorizar e clasificar patentes dentro dunha carteira ou fronte ás patentes dun competidor. Tamén resultan útiles para valorar os riscos e as oportunidades que presenta a patente.

< Volver á lista de resultados