Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

Realiza a OEPM taxacións de patentes?

A OEPM non realiza taxacións de patentes á medida. Non obstante, a OEPM pode asesorar os usuarios e orientalos en canto ás ferramentas máis adecuadas para que poidan realizar a taxación das súas patentes ou carteiras de patentes.

Estea atento ás xornadas, cursos e seminarios sobre xestión e valoración de patentes que, organizados por diversas entidades, se anuncian puntualmente na páxina web da OEPM (www.oepm.es).

A Oficina Europea de Patentes (OEP) realiza seminarios virtuais sobre taxación de patentes e xestión de carteiras de patentes. As datas destes seminarios pódense consultar no calendario de eventos da OEP.

< Volver á lista de resultados