Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

¿Como funciona o programa IPscore?

A avaliación que IPscore fai dunha patente componse de cinco categorías: xurídica, tecnolóxica, de mercado, financeira e estratéxica, e en cada unha inclúense entre 5 e 10 preguntas básicas. Cada pregunta fai referencia a un indicador de valor diferente. Por cada pregunta outórganse entre 1 e 5 puntos, en función dos puntos fortes e débiles da patente. En conxunto, ó redor de 40 indicadores de valor ofrecen unha imaxe completa da patente e de tódolos riscos (como por exemplo, a existencia dunha tecnoloxía alternativa) ou oportunidades (por exemplo, o acceso a novos mercados) que presenta. Entón expóñense en distintos cadros e gráficos para que os xerentes poidan usalos na toma de decisións estratéxicas. Deste xeito, IPscore pode presentar a información relevante para o proceso de toma de decisións e facilitar a colaboración entre departamentos no seo das empresas.

http://www.epo.org/searching/free/ipscore.html

< Volver á lista de resultados