Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

¿Que é un nome de dominio?

É o enderezo dunha empresa, organización, asociación ou persoa en Internet e permite que a súa información, os seus produtos e/ou servizos sexan accesibles en todo o mundo a través da rede.

Ten unha dobre utilidade:

- É o seu identificador en Internet que serve para identificar a súa empresa ou as marcas dos seus produtos e servizos na rede.

- É o seu enderezo na rede e é a forma máis doada, rápida e intuitiva para localizar un sitio en Internet.

Existen tres niveis de dominios de Internet:

- dominios de primeiro nivel: son os que rematan en com, gob, edu e org (entre outros) e son asignados por institucións designadas polo ICANN. O rexistro de nomes de dominio baixo .com, .org e .net non está sometido a ningún tipo de comprobación previa, asígnanse seguindo o principio de "primeiro en chegar, primeiro servido".

- os nomes de dominio de segundo nivel son os que identifican o país. En España corresponde a Red.es a asignación destes dominios, que se outorgan (se cumpre os requisitos) ao primeiro que o solicita. Non poderán ser obxecto de solicitude como nomes de dominio aqueles que foran previamente asignados. Tamén teñen que cumprir con normas de sintaxe e non poden incluír termos reservados recollidos nunha serie de listas (termos de Internet e termos relativos a institucións nacionais ou internacionais), tal e como dispón a normativa correspondente.

- Tamén corresponde a RED.es a asignación de dominios de terceiro nivel: “.com.es”, “.nom.es”, “.org.es”, “.gob.es” e “.edu.es”. Estes nomes de dominio de terceiro nivel asignaranse atendendo a un criterio de prioridade temporal na solicitude. Non poderán ser obxecto de solicitude os nomes de dominio que foran asignados previamente. Na asignación de nomes de dominio cos indicativos ".gob.es" e ".edu.es" verificarase con carácter previo á súa asignación o cumprimento dos requisitos de lexitimación contidos na normativa vixente, así como o cumprimento das normas de sintaxe. Os nomes de dominio de terceiro nivel baixo os indicativos ".com.es", ".nom.es", ".org.es", tamén teñen que cumprir con normas de sintaxe e non poden incluír termos reservados recollidos nunha serie de listas (termos de Internet e termos relativos a institucións nacionais ou internacionais), tal e como dispón a normativa correspondente.

< Volver á lista de resultados