Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

Que é unha clase nunha marca ou nome comercial?

Cando se solicita unha marca ou nome comercial é preciso indicar os produtos e/ou servizos ou actividades que queren ser protexidas con este signo distintivo.

Para iso existe a Clasificación internacional de Niza, que está composta por 45 clases das cales cada unha agrupa un conxunto de servizos ou produtos que están relacionados. Así mesmo, a ámbito europeo existe a clasificación harmonizada de produtos e servizos, repositorio de termos clasificatorios validados e utilizados por todas as oficinas da UE, incluída a EUIPO.

< Volver á lista de resultados