Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

Cantas clases se poden protexer nunha marca?

Ao facer unha solicitude de marca poden protexerse tantas clases de produtos ou servizos como se queiran (ata 45, que é o nº total de clases existentes).Aínda que soamente é necesario facer unha solicitude, e utilizar un único impreso, debe terse en conta que por cada clase que se designe hai que pagar unha taxa de solicitude.

< Volver á lista de resultados