Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

Como saber a que clase corresponde o produto ou servizo que quero protexer?

Para localizar cal é a clase ou clases que mellor se axustan ao produto ou servizo que se quere rexistrar pode accederse, dentro da páxina de Internet da OEPM e no apartado Bases de Datos, Marcas e Nomes Comerciais, a unha aplicación informática (CLINMAR) que incorpora a Clasificación Internacional de Produtos e Servizos de Niza e a clasificación compartida polas oficinas europeas de marcas (Harmonizada)

Este sistema permite visualizar a definición das 45 clases de produtos e servizos, e dispón dun buscador por palabras que orienta sobre as clasificacións que poden empregarse para cada produto ou servizo (Niza ou Harmonizada).

< Volver á lista de resultados