Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

¿Canto custa obter unha marca ou nome comercial en España?

O custo pola inscrición dunha marca ou nome comercial é de aproximadamente 144 € pola primeira clase solicitada. Existe un desconto dun 15% para as solicitudes vía electrónica. A segunda e seguintes clases solicitadas custan ao redor de 93 euros.

Para manter estes dereitos hai que facer fronte ás renovacións cada dez anos. O importe destas taxas actualízase anualmente a través da Lei de presupostos xerais do Estado e figura na páxina web da OEPM (Taxas OEPM).

< Volver á lista de resultados