Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

Custa o mesmo rexistrar unha marca denominativa como figurativa, tridimensional, multimedia, etc.?

O custo para rexistrar unha marca sempre é o mesmo, independentemente do tipo de marca.

O que determina o custo da solicitude é o número de clases nas que se queira facer o rexistro.

O importe destas taxas actualízase anualmente a través da Lei de Orzamentos Xerais do Estado e o seu montante figura na páxina web da OEPM (Tasas OEPM)

< Volver á lista de resultados