Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

¿Que requisitos son necesarios para obter unha marca ou un nome comercial?

É necesario que o signo que se pretende rexistrar sexa lícito, e susceptible de realizar as funcións que debe acometer a marca, identificar e diferenciar, o cal implica que non incorra en ningunha das prohibicións absolutas que establece a Lei, e que estea dispoñible, é dicir, que non entre en conflito con outros dereitos anteriores, xa sexa a título de marca ou outro dereito da personalidade como é o dereito ao nome ou á propia imaxe ou a outro dereito de propiedade intelectual, etc.

< Volver á lista de resultados