Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

¿Como se solicita unha marca ou un nome comercial?

Preséntase directamente polo interesado ou a través de representante ou axente da Propiedade Industrial unha solicitude ante a Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM) ou nos centros rexionais de información de Propiedade Industrial das CCAA, oficinas de correos (en sobre aberto, por correo certificado e con xustificante de recepción), nas delegacións e subdelegacións de Goberno, áreas de Industria e Enerxía ou por vía telemática, mediante unha solicitude electrónica, á que se accede a través da páxina web da OEPM (www.oepm.es).

< Volver á lista de resultados