Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

Se na busca non se atopa ningunha marca ou nome comercial igual ou similar, ¿pódese asegurar que a solicitude será concedida, ou que se se comeza a explotar non se violarán outras marcas ou nomes comerciais?

Non. A busca de marcas e nomes comerciais iguais ou parecidos solicitados ou concedidos con anterioridade pode servir para dar un coñecemento bastante amplo do que ela é protexido, pero non pode garantir que a marca e o nome comercial vaian ser concedidos e que non se lesionen dereitos de terceiros se se empezan a utilizar no tráfico económico.

< Volver á lista de resultados