Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

Recomendacións ao empresario para protexer os seus distintivos e medios de identificación no tráfico económico.

1. Debe facer as investigacións oficiais previas ante a OEPM, o Rexistro Mercantil Central e Red.es e calquera outro rexistrador de nomes de dominio en Internet para coñecer se o nome ou signos identificativos elixidos foron inscritos antes por outro empresario en un ou en varios dos devanditos rexistros.

2. Debe ter presente que, antes de iniciar calquera actividade mercantil cos signos elixidos, é conveniente efectuar a reserva ou inscrición no Rexistro ou Rexistros do seu interese para evitar que un terceiro se adiante na súa inscrición.

3. Debe saber que, se opta por non rexistrar o nome ou signos identificativos nalgún dos rexistros mencionados anteriormente, é posible que un terceiro poida inscribir ese mesmo nome, co conseguinte prexuízo, ou que con este uso podería estar vulnerando os dereitos rexistrados dun terceiro.

4. O rexistro da marca ou nome comercial non é obrigatorio, pero o nacemento do dereito exclusivo sobre estes nace do rexistro validamente efectuado (art. 2.1. Lei de marcas).

5. Pode actuar no tráfico mercantil sen constituírse como sociedade (agás supostos especificamente regulados polas leis).

< Volver á lista de resultados