Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

¿Como se renova unha marca?

Para solicitar a renovación dun rexistro de marca debe solicitarse nos formularios habilitados para o efecto na nosa páxina web e aboar a taxa de renovación cuxo importe figura en TAXAS. Todo iso nos 6 meses anteriores á data na que expire o período para o que foi concedido o rexistro e os seis seguintes, neste caso aboarase unha recarga do 25% ou do 50% sobre o importe da taxa.

O trámite tamén pode efectuarse telematicamente, polo que se reducirá, neste caso, o importe da taxa nun 15%. Toda a información sobre procedementos e requisitos técnicos se encontra na nosa páxina web, dentro da pestana de marcas e nomes comerciais.

< Volver á lista de resultados