¿Que se pode protexer e como?


Os títulos de Propiedade Industrial refírense ás Invencións, os Deseños Industriais, os Signos Distintivos e as Topografías de Produtos Semicondutores.

Todos os dereitos de propiedade industrial concedidos pola OEPM son aplicables en todo o territorio nacional.

Existen dereitos de propiedade industrial concedidos por organizacións supranacionais con efectos a nivel comunitario ou internacional.