Tomo III. Deseños Industriais


Descrición

Tomo III do Boletín Oficial da Propiedade Industrial, de publicación diaria.

O seu contido é o seguinte:

 • Solicitudes que se atopan en situación de suspenso.
 • Todas as resolucións administrativas que afectan esta modalidade: concesións, denegacións, desistencias, etc.
 • Deseños modificados.
 • Aprazamentos de publicación.
 • Cancelacións por extinción de vida legal.
 • Renovacións concedidas, denegadas e caducadas.
 • Recursos administrativos considerados, desestimados e non admitidos.
 • Recursos contencioso-administrativos, sentenzas dos Tribunais e cumprimentos de sentenzas.
 • Índice ordenado alfabeticamente segundo o nome do solicitante e pola Clasificación Internacional das concesións de Deseños Industriais.
 • Rexistros Internacionais de Debuxos e Modelos Industriais.
 • Transmisións e cambios de nome do titular. Restablecemento de dereitos.

De cada actuación figuran datos suficientes para a localización do documento, así como para facerse unha idea de en que consiste, incluíndo nalgúns casos, unha breve descrición.

Utilidade

Permite, a toda persoa ou entidade interesada na modificación da forma externa, presentación ou aspecto exterior de obxectos:

 • Coñecer os Deseños Industriais españois que están protexidos.
 • Estudar a problemática que se presenta aos solicitantes.
 • Coñecer a posibilidade de obtención de licenzas.
 • Seguir ao día a actividade levada a cabo nun sector determinado ou por un solicitante dado, no referente a Deseños Industriais en España.

Dónde solicitarlo

Nesta páxina Web.