Guías sectoriais


A Propiedade Industrial e Intelectual, unha ferramenta de negocio para as Pemes

Os sectores do Téxtil e a Confección, o Coiro e a Pel, o Calzado e o Moble enfróntanse na súa loita diaria pola supervivencia a unha competencia feroz, especialmente a que provén doutros continentes como Asia ou América do Sur.

As pequenas empresas que precisan protexer a súa valiosa Propiedade Industrial e Intelectual (IP) (invencións, marcas e deseños) poden acceder a catro novas Guías Sectoriais internacionalmente acreditadas.

Estas guías explican dunha forma comprensible o que os dereitos de propiedade industrial e intelectual poden significar para unha PEME: como utilizalos, e as claves para profundar máis neles, incluíndo tamén cuestións relativas á falsificación.