Mercado de Tecnoloxía


Licenzas de pleno dereito

Invencións caducadas: Tecnoloxía patentada de libre disposición

Oferta I+D+i tecnolóxica dos Organismos Públicos de Investigación en España

Oferta I+D+i tecnolóxica das Universidades españolas

Oferta I+D+i tecnolóxica das Plataformas Tecnolóxicas Españolas

Outras Ofertas Tecnolóxicas.

Aqueles solicitantes interesados en licenciar ou transferir as súas tecnoloxías poden acceder a algún dos mercados tecnolóxicos que hai accesibles na Internet de carácter público ou privado, tanto no ámbito nacional como internacional.

 

i. EUROPEAN ENTERPRISE NETWORK
ii. FUNDACION BOTIN
iii. FUNDACION RAMON ARECES
iv. INVENTOS EUREKA
v. NEGOCIO TECNOLÓXICO
vi. OFERTA TECNOLOXÍAS VERDES: WipoGreen. OMPI
vii. PHOTON TRANSFER
viii. SEINNOVA
ix. TEKCAPITAL
x. YET2
xi. ASOCIACIÓN CLUB DE INVENTORES ESPAÑOLES