Taxas e formularios


Formularios de solicitude

Para aplicar Marca internacional é necesaria para fixar as formas establecidas MM1, mm2, mm3 (ver a formularios na páxina WIPO http://www.wipo.int/madrid/es/forms)

Taxas