Práctica común de exame Oficinas Nacionais Europeas - EUIPO


No marco do Programa de Converxencia promovido pola EUIPO para harmonizar a nivel europeo os criterios e prácticas de exame de marcas, as oficinas nacionais e a EUIPO veñen publicando unha serie de comunicacións e criterios relativos a certos aspectos do exame de marcas nos que se adoptou unha posición común.

Xunto ao texto de cada comunicación, nalgúns casos, adóitase atopar un texto máis extenso que desenvolve os criterios comúns, incluíndo exemplos, e un documento con preguntas e respostas sobre a comunicación.

Achégase a lista de comunicacións cos textos correspondentes en pdf: