Compromisos de prazos de tramitación e de resolución dos signos distintivos