¿Que son os nomes comerciais?


Un nome comercial é un título que concede o dereito exclusivo á utilización de calquera signo ou denominación como identificador dunha empresa no tráfico mercantil.Os nomes comerciais, como títulos de propiedade industrial, son independentes dos nomes das sociedades inscritos nos Rexistros Mercantís.

Véxase a Lei 17/2001, do 7 de decembro, de Marcas.

A duración da protección conferida polos signos distintivos é de dez anos a partir da data do depósito da solicitude e poden ser renovados indefinidamente.Para o mantemento en vigor dos signos distintivos hai que pagar taxas (as marcas en procedemento transitorio teñen un réxime diferente que cómpre consultar).