Marcas nacionais e internacionais con efecto en España.


En España fornecen efectos as marcas nacionais, las marcas de la UE (con efectos en tódolos Estados membro da Unión Europea) e as marcas internacionais designadas en España.En consecuencia, para levar a cabo unha procura que ofreza tódalas posibles marcas con efectos en España, debe efectuarse a consulta tamén no Localizador de Marcas de la UE.