Cursos coa Fundación CEDDET


Modulo a distancia en Marcas y Diseño Industrial

 

Centro de Educación a Distancia para o Desenvolvemento Económico e Tecnolóxico (CEDDET): A OEPM subscribe anualmente un acordo de colaboración con esta fundación co obxecto de desenvolver un programa de formación en Propiedade Industrial que utiliza un método de ensino virtual e está dirixido ao ámbito iberoamericano.

No marco desta colaboración, organízanse anualmente tres cursos online (curso de xestión de marcas, de xestión de patentes e curso de propiedade industrial para xuíces e fiscais) e actividades formativas dentro dunha rede de expertos iberoamericanos.

Con este programa de cursos, formáronse ao longo dos anos máis de 700 profesionais de 76 institucións iberoamericanas, moitos deles integrados na Rede de expertos, que supera os 900 membros.

CEDDET