Memorandos de Entendemento (MOU) e Patent Prosecution Highway (PPH)


Memorandos de Entendemento (MOU)

Os Memorandos de Entendemento definen o marco de cooperación entre a OEPM e outras oficinas nacionais en aspectos como formación, intercambio de mellores prácticas, etc.

A OEPM ten asinados MOU coas seguintes oficinas iberoamericanas: Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, O Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, República Dominicana, Panamá, Uruguai, Arxentina, Brasil e Paraguai.

Patent Prosecution Highway (PPH) con países iberoamericanos

A OEPM ten asinados PPH bilaterais coas seguintes oficinas iberoamericanas: Colombia, México e Perú.

Máis información aquí