Misión, visión y valores


MISIÓN

A Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM) fomenta a innovación, o desenvolvemento económico e o progreso da sociedade a través da concesión de títulos de Propiedade Industrial e a difusión da Información Tecnolóxica, de xeito profesional, eficiente e fiable.

VISIÓN

Ser unha oficina vangardista, referente internacional de boas prácticas e orientado á busca permanente da excelencia mediante a modernización tecnolóxica e a optimización de procesos que redunden na satisfacción de todas as partes interesadas.

Converterse en factor clave e indispensable no desenvolvemento económico e progreso da sociedade, a través da protección e difusión da Propiedade Industrial.

VALORES:

  • Profesionalidade: desenvolvemos a nosa actividade con profesionalidade mediante persoal altamente cualificado que desempeña as súas funcións de xeito eficiente, con honestidade, equidade e confidencialidade.
  • Transparencia: estamos comprometidos coa máxima transparencia, publicando a información relacionada coa xestión dos nosos recursos e coas nosas actuacións, así como facilitando a información requirida por calquera cidadán.
  • Vocación de Servizo: a nosa esencia como Administración Pública maniféstase nunha clara vocación de servizo, onde a cortesía, empatía e orientación á satisfacción do cliente son reflexo do noso compromiso co cidadán.
  • Cooperación: actuamos buscando a máxima cooperación con todos os actores involucrados na Propiedade Industrial e co resto dos nosos grupos de interese, establecendo relacións de confianza e colaboración mutua.
  • Calidade: a OEPM mantén un compromiso constante coa Calidade en todos os seus ámbitos e actuacións, promovendo accións innovadoras enfocadas á excelencia na súa xestión.