A OEPM é o organismo público responsable do rexistro e a concesión das distintas modalidades de propiedade industrial.