Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Diseinu industrialen kudeaketa

 

Zure sorkuntza merkaturatu ondoren, erregistratutako diseinuak garrantzia hartuko du. Diseinuak produktuari balioa eransten diolarik, hori izaten da, kasu askotan, erosteko arrazoi nagusia.

 

Eman balioa zure diseinuari

 

OEPMk ez ditu eskatutako diseinuen aurreko bilaketak egingo. Diseinuaren titularraren ardura da erregistratutako diseinuari balioa ematea. Erregistratutako diseinu batek ohartarazten die lehiakideei esklusibotasun-eskubidea duzula, baina norbaitek zure baimenik gabe diseinu hori edo antzekorik erabiltzen badu, zuri dagokizu erabilera hori amaitzeko neurriak hartzea.

 

 

Bestelako dirusarrerak

 

Jabetza industrialeko eskubideak transmititu daitezke, bermean eman edo benetako eskubideen helburu izan, enpresaren osotasunaren edo zati baten transmisioa kontuan hartu gabe. Hirugarren onestedunen aurrean eragina izan dezaten, egintza horiek OEPMn izena emana izan beharko dute.

 

Kargak ezartzen dituen egintza nagusien artean, honako hauek daude:

 

  • lizentziak: eskubidearen titularrak beste pertsona batzuei bere erabilera edo ustiapena baimentzen die, baina bere "jabea" izaten jarraitzen du

  • lagapenak: eskubidearen titularrak jabetza hirugarrenei lagatzen die
  • hipoteka higigarriak: eskubidearen titularrak eskubidea ordainketa baten berme gisa ematen du
  • usufruktua: titularrak eskubidearen gozamena hirugarren bati ematen dio. Gozamen hori ustiapena edo erabilera edota hirugarrenei emandako lizentzien ordainketan lortutako errentak izan daitezke

 

Erregistratutako diseinuaren indarraldia

 

Jabetza industrialeko tituluak lurralde eta denbora jakin baterako emango dira, eta, beraz, iraungi egin daitezke. Hori gertatzen denean, jabari publikokoak izaten dira, hau da, JIko legeek babesteari utziko diote.