Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior

Preguntas frecuentes

 

Respondemos todas aquellas dudas referentes a los diferentes procesos implicados en la propiedad industrial.

Todas
Propiedad Industrial
Marcas y Nombres Comerciales
Marcas colectivas y de garantía
Prueba de uso
Marcas internacionales
Transformaciones
Patente nacional y modelo de utilidad
Certificado complementario de protección
Patente europea y validación
Solicitud internacional PCT
Restablecimiento de derechos
Transmisiones y licencias
Tasas
Gestión y valoración de patentes
Representación
Agentes de la propiedad industrial (API)
Examen de calificación europeo (EQE)
Representación y Brexit
Clasificaciones

Jabetza Industrialaren esparruan, diseinu industrialtzat hartzen da produktu edo hartako zati baten itxura edo apainketa, bere ezaugarri tekniko edo funtzionalak kontuan hartu gabe bisualki besteetatik bereizten duena. Produktuaren definizioa oso zabala da, eta produktu industrialak nahiz artisautzakoak biltzen ditu.

Oro har, diseinu industriala honetan datza:

- hiru dimentsioko objektuak, esate baterako, altzariak, zapatak; bi dimentsioko elementuak, hau da, apainketak,

- aurrekoen konbinazio bat

- tradizionalki diseinutzat har dezakegunaz gain, hala babes daitezke hauek ere: egitura arkitektonikoak, agertoki bat, denda baten barnealdearen itxura eta forma, erakusleiho bat, liburu edo aldizkari bateko azala, web-orri bat edo tipografia bat.

Erabilera modeloen bidez, arazo teknikoak konpontzeko asmakizun teknikoak babesten dira; diseinu industrialen bidez, aldiz, produktu baten kanpoaldeko itxura soilik babesten da. Diseinu industrial baten babesaren barnean ez dira sartzen soilik bere funtzio teknikoaren baitakoak diren ezaugarriak. Esate baterako, bihurkin baten diseinuaren babesean, heldulekuaren forma sartuko litzateke soilik, aukera ezberdinak onartuko lituzkeena. Baina bihurkinaren muturra ez litzateke sartuko, bere forma torloju batera egokitzeko funtzioak baldintzatzen duelako.

La Clasificación de Locarno es una Clasificación Internacional para los diseños industriales.

El solicitante no tiene obligación de indicarla cuando presenta la solicitud, ya que la protección que se obtiene al registrar un diseño es independiente de su clasificación.

La finalidad de la clasificación es, sobre todo, a efectos de búsqueda, no de protección en sí.

Espainian babesa hainbat modutan lortzen da:

- Bide nazionala: EskaeraDISEINU INDUSTRIALAREN BABES JURIDIKOARI BURUZKO UZTAILAREN 7KO 20/2003 LEGEAK ezarritako betekizunei jarraiki prestatzen da.

- Bide komunitarioa: Bada DISEINU KOMUNITARIOA lortzeko aukera eskaera bakarra eginez. Eskaera hori, eskatzaileak hala nahi badu, OEPM Bulegoan aurkeztu ahal izango da, gero EUIPO Bulegora helarazteko (bidaltze-tasa bat ordainduta), edo EUIPO Bulegoan (Alacant) zuzenean. Diseinu hori, ondorio guztietarako, bakarra da eta Europar Batasunaren lurralde osorako onartu, ukatu edo baliogabetzen da.

- Nazioarteko bidea: Prozedura hau Hagako Akordioak arautzen du, 1934ko eta 1960ko Aktak eta 1999ko Genevako Akta biltzen dituenak, eta prozedura horren bidez, 64 herrialde edo eskualdetarako eskaera egin daiteke aldi berean. 1934ko Akta ez da aplikatzen 2010eko urtarrilaren 1etik.