Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Baliogabetasun- eta iraungitze-prozedura

 

Baliogabetasuneko administrazio-prozedura

 

Baliogabetasun-prozeduraren bidez, eta interesdun batek aldez aurretik eskatuta, OEPMk baliogabetzat jo ahal izango du Espainian eragina duen markaren, merkataritza izenaren edo nazioarteko markaren erregistro bat. Kasu horretan, erregistroaren kontzesioa baliogabetzat joko da.

 
  • 1. Baliogabetasun-eskaera
  • 2. Baliogabetasunaren lekualdatzea eta fase kontraesankorraren hasiera
  • 3. Erabilera-proba
  • 4. Eskakizunak
  • 5. Fase kontraesankorraren itxiera
  • 6. Ebazpena

1

Baliogabetasun-eskaera

Marka baliogabetzeko eskaera aurkeztu ahal izango da OEPMn, Marken Legean jasotako baliogabetasun absolutu edo erlatiboetako batean oinarrituta.

2

Baliogabetasunaren lekualdatzea eta fase kontraesankorraren hasiera

Baliogabetasun-eskaera aurkaratutako markaren titularrari igorriko zaio, 2 hilabetekoepean erantzun diezaion, egoki deritzon alegazioak eta frogak aurkeztuz.

3

Erabilera-proba

Inpugnatutako markaren titularrak, bere erantzunean, baliogabetasunaren eskatzaileari eskatu ahalko dio bere eskaeraren oinarri diren aurreko marken erabilera frogatzea. Eskatzaileak erabilera frogatzen duen dokumentazioa aurkezten badu, horren berri emanen zaio titularrari, hilabeteko epean alegazioak aurkez ditzan.

4

Eskakizunak

OEPMk beharrezkotzat jotzen dituen guztietan eskatu ahalko die alderdiei, 10 egun eta hilabete arteko epean beste aldeak aurkeztutako alegazio edo probei erantzun diezaieten.

5

Fase kontraesankorraren itxiera

Alderdiek alegazioak eta frogak aurkeztu ondoren, OEPMk fase kontraesankorraren amaiera erabakiko du.

6

Ebazpena

OEPMk aurkeztutako baliogabetasun-eskaera ebatziko du. Ebazpen horren aurka gorako errekurtsoa aurkez daiteke, OEPMri berari zuzenduta, BOPIn argitaratu eta hilabeteko epean.

 

 

 

Iraungitzeko administrazio-prozedura

 

Iraungitze-prozeduraren bidez, eta interesdun batek aldez aurretik eskatuta, OEPMk iraungitzat jo ahal izango du Espainian eragina duten markak, merkataritza izenak edo nazioarteko markak, baldin eta, erregistratu ondoren gertatu diren inguruabarrak direla eta, Marken Legean jasotako iraungitze-kausetan badaude.

 

 

1

Iraungitze-eskaera

Marka iraungitzeko eskaera aurkeztu ahal izango da OEPMn, Marken Legean jasotako arrazoietako batean oinarrituta: ez erabiltzea, ikur arrunt bihurtzea edo ikurrak engainagarri bihurtzea.

 

Halaber, iraungitze-arrazoi espezifikoak daude marka kolektiboetarako edo berme-marketarako.

2

Iraungipenaren lekualdatzea eta fase kontraesankorraren hasiera

Iraungitze-eskaera aurkaratutako markaren titularrari igorriko zaio,  2 hilabeteko epean erantzun diezaion, egoki deritzon alegazioak eta frogak aurkeztuz.

3

Iraungitze-prozedura, ez erabiltzeagatik

Iraungipena ez erabiltzeagatik gertatzen bada, aurkaratutako erregistroaren titularrak erantzun eginen du, behar diren frogagiriak aurkeztuz.  Proba hori   eskatzaileari igorriko zaio, hilabeteko epean alegazioak aurkez ditzan.

4

Eskakizunak

OEPMk beharrezkotzat jotzen dituen guztietan eskatu ahalko die alderdiei,  10 egun eta hilabete arteko epean beste aldeak aurkeztutako alegazio edo probei erantzun diezaieten.

5

Fase kontraesankorraren itxiera

Alderdiek alegazioak eta frogak aurkeztu ondoren, OEPMk fase kontraesankorraren amaiera erabakiko du.

6

Ebazpena

OEPMk aurkeztutako iraungitze-eskaera ebatziko du. Ebazpen horren aurka gorako errekurtsoa aurkez daiteke, OEPMri berari zuzenduta, BOPIn argitaratu eta hilabeteko epean.