Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior

Preguntas frecuentes

 

Respondemos todas aquellas dudas referentes a los diferentes procesos implicados en la propiedad industrial.

Todas
Propiedad Industrial
Marcas y Nombres Comerciales
Marcas colectivas y de garantía
Prueba de uso
Marcas internacionales
Transformaciones
Patente nacional y modelo de utilidad
Certificado complementario de protección
Patente europea y validación
Solicitud internacional PCT
Restablecimiento de derechos
Transmisiones y licencias
Tasas
Gestión y valoración de patentes
Representación
Agentes de la propiedad industrial (API)
Examen de calificación europeo (EQE)
Representación y Brexit
Clasificaciones

Etetearen aurreko alegazioak eta erantzunak paper euskarrian edo euskarri elektronikoan aurkeztu behar dira Egoitza Elektronikoan, helburu horretarako gaitutako formularioa betez, etetearen arrazoietan eskatzen diren dokumentuak gaineratuz eta, aplikatzen bada, dagokion tasa ordainduz.

Segurtasun arrazoiak direla medio, ez dira onartzen posta elektronikoz igorritako idatziak.

Dagokion prozeduraren etenaren jakinarazpenari erantzuteko aurreikusitako epeak igarotakoan eskatzaileak erantzun badu edo ez badu erantzun, OEPMk ebazpen arrazoitu baten bidez ebatziko du, eta eskaera osorik edo partzialki ukatu ahalko da, akatsaren arabera.

Ez. Eten baten bidez prozedura gelditzen da, eta epe batzuk ematen dira eskatzaileak erantzun dezan.

Ebazpenean, OEPMk azken erabakia hartzen du prozedura baten barruan.Erabakia izan daiteke: Marka edo Patente bat ematea, Diseinu bat ukatzea eta abar.Bulegoak emandako edozein ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke ebazpena BOPIn (Jabetza Industrialaren Aldizkari Ofiziala) argitaratu eta hilabeteko epean.

Gerta daiteke hirugarrenek Industria-Jabetza baten eskubidea ematearen “aurka egitea”, Patente, Marka edo Diseinu batean.

Horretarako, dagokion idazkia aurkeztuko du OEPMren aurrean, eta aurka egindako eskaeraren titularrari bidaliko diote. Horri erantzuteko aukera izango du.

Hirugarrenek aurkeztutako aurka-egiteak edo eskaeraren titularrak erantzundako alegazioak ikusita, ebazpen arrazoitua emango du OEPMk.