Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Eskaera-prozesua

 

1

Ziurtatu zure diseinua berria dela

Erregistratu aurretik, zure sorkuntza aurrez erregistratu ez dela ziurtatzea komeni da. OEPMren datu-baseetan bilaketa egin dezakezu. Komenigarria da, halaber, lehiakideen dibulgazioak egiaztatzea. Zure diseinuen irudikapen grafikoa presta dezakezu, argitaratzeko egokia eta estrategia komertziala erabakitzeko.

2

Erregistro-eskaeraren aurkezpena

Izena eta helbidea adierazi behar dituzu, eta eskaera-tasa ordaindu. Ordezkariaren bidez jarduten baduzu, ordezkaritza-ahalordea eman behar duzu. Aurreko eskaera batek beste herrialde batean duen lehentasun-eskubideaz baliatzeko, eskaera egiten den unean adierazi behar duzu.  Argitalpena atzeratzea eska dezakezu. Gogoratu, eskaera anitzetarako, diseinu guztiek Locarno mota berekoak izan behar dutela.

Aurkezpen elektronikoa egitea gomendatzen dugu:

3

Akatsen zuzenketa

Argitalpena eragozten duen akatsik bada, OEPMk jakinarazpen bat bidaliko dio eskatzaileari, alegazioak aurkezteko edo ezarritako epean zuzentzeko.

4

Jabetza Industrialaren Aldizkari Ofizialean Argitaratzea

Eskariak argitaratzeko eragozpenik sortzen ez badu edo epe barruan zuzendu badira, Jabetza Industrialaren Aldizkari Ofizialean argitaratuko da eta 2 hilabeteko epea irekiko da hirugarrenek aurkakotasunak aurkezteko.

5

Aurkakotasunak titularrari jakinaraztea

Aurkakotasunak aurkezten badira, diseinuaren titularrari jakinaraziko zaizkio, bi hilabeteko epean alegazioak aurkez ditzan edo erregistratutako diseinua alda dezan. Aurkakotasunaren arrazoia lehenagoko marka erregistratuetan oinarritzen bada, inpugnatutako diseinuaren titularrak eska dezake aurkakoak marka horren erabilera frogatzea, inguruabar jakin batzuk gertatzen badira. Garrantzitsua da erabilera frogatzea, bestela aurkakotasuna ezetsi egin baitaiteke.

6

Deuseztatzea edo mantentzea

OEPMk sakontasunez aztertuko ditu babes baldintzak, aurkakotasunetan aurkeztutako arrazoiak eta titularraren alegazioak kontuan hartuta. Azkenik, OEPMk ebatzi egingo du, erregistratutako diseinua mantenduz edo deuseztatuz. Ebazpen hau Jabetza Industrialaren Aldizkari Ofizialean argitaratuko da eta haren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkez daiteke, ebazpena argitaratu eta hilabeteko epean.