Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Informes tecnològics de patents ITP

 

Un Informe Tecnològic de Patents consisteix en una anàlisi en profunditat de documents de patent, literatura científica o qualsevol altre tipus de document publicat a nivell mundial en relació amb la tecnologia descrita pel sol·licitant. Proporciona una informació útil per decidir sobre la presentació d'una possible sol·licitud de patent o de model d'utilitat, l'orientació d'un projecte de recerca i/o desenvolupament, per obtenir una visió àmplia d'una qüestió tècnica determinada, etc.

 

Mitjançant formulari per correu electrònic a serviciosit@oepm.es

 

El termini mitjà d'entrega d'un ITP s'estima en 21 dies hàbils.  Consulti els compromisos de terminis d'entrega en la nostra Carta de serveis.

 
 

440 € + IVA