Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Casos d' Èxit de la propietat industrial

L'Oficina Espanyola de Patents i Marquis O.A. (OEPM), en el seu afany de visibilitzar l'esforç d'inversió en innovació que realitzen els empreses i institucions espanyoles, ha volgut desenvolupar aquest apartat on és posin en relleu casos d'èxit que han apostat per la innovació tecnològica aplicada a sectors verds, resolent problemes tècnics que ajuden al fet que el nostre planeta sigui més sostenible.

 

La correcta gestió de la Propietat Industrial està íntimament relacionada amb un posicionament privilegiat en un mercat global cada vegada més competitiu.

 

Hi ha tres elements determinants per a la competitivitat empresarial: el volum d'embenis, el preu d'embena i el cost de producció. La Propietat Industrial està essencialment vinculada amb cadascun d'ells ja que els patents, marquis i dissenys representin un actiu empresarial amb un pes específic cada vegada major en el valor que els nostres empreses i institucions posseeixen al mercat.

 

Per això/Per això és tan important que l'OEPM sigui un punt de referència per tot aquell que desenvolupa un procés d'innovació i requereixi d'un treball de qualitat i competitiu a l'hora de posicionar els seus intangibles.

 

A més, aquesta acció denota un compromís creixent de l'OEPM amb la Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible.