Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Procediment de caducitat

 

Els teus títols de propietat Industrial (PI) podin caducar i quan això ocorre passen ser de domini públic, és a dir deixen d'estar protegits per els lleis de PI. El teu disseny per tant pot caducar pels següents motius:

 

  • Falta de renovació: Has de renovar el teu títol Dissenyo per un o més períodes de 5 anys donis de la data de presentació de la sol·licitud fins a un màxim de 25 anys computats donis d'aquesta data.
  • Renúncia: Renúncies a ser titular del Disseny que has sol·licitat.
  • Falta de legitimació: Deixes de complir els condicions de legitimació per ser titular del Disseny Industrial que has sol·licitat.

 

En els dos primers motius de caducitat l'Oficina Espanyola de Patents i Marquis (OEPM) publica la declaració de caducitat en el Butlletí Oficial de la Propietat Industrial (BOPI) i cancell·l'el registri del disseny o dissenys afectats, en el tercer suposat els tribunals són els que declarin la caducitat.

 

Pots restablir els teus drets sobre el teu Disseny, segons preveu l'art. 39 de la Llei 20/2003, de 7 de juliol la Llei de Protecció jurídica del Disseny industrial, així com com l'art. 48 del Reial decret 1937/2004.

 

Més informació