Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Qualitat

 

Gràcies al Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat implantat en la nostra oficina, en l'OEPM ens comprometem a aplicar una política de millora contínua i concretament en el camp dels signes distintius, això és materialitza en productes i serveis cada vegada millors gràcies a més a l'aplicació dels millors pràctiques internacionals.

 

L'OEPM està certificada per la norma ISO 9001:2015 en la tramitació dels següents processos per a signes distintius:

 

  • Tramitació de sol·licituds, registri i renovació de marquis nacionals.
  • Tramitació de sol·licituds, registri i renovació de noms comercials.

 

Cartes de serveis

 

Els cartes de serveis són els documents a través dels quals donis de l'OEPM informem als ciutadans sobre els serveis que te encomanats, sobre els drets que els assisteixen en relació amb aquests serveis i sobre els compromisos de qualitat en la seva prestació.

 

En relació amb els signes distintius, en el nostre organisme tenim actualment en vigor una carta de serveis i publiquem mensualment el seguiment dels compromisos de qualitat definits en aquesta:

 

 

Informis d'enquestes de satisfacció

 

Per a l'OEPM és important satisfer els necessitats i complir els expectatives dels usuaris i detectar possibles àrees de millora dels serveis.

 

En relació als processos de signes distintius realitzem enquestes de satisfacció periòdiques sobre els serveis oferts i elaborem informes amb els resultats obtinguts que podeu consultar a continuació.