Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Procediment de registre

  • 1. Presentació de la sol·licitud
  • 2. Publicació de la sol·licitud
  • 3. Presentació d'oposicions i observacions de tercers
  • 4. Examen de fons
  • 5. Prova d'ús
  • 6. Concessió o denegació

1

Presentació de la sol·licitud

Qualsevol persona física o jurídica pot sol·licitar a través de la seu electrònica de l'OEPM una marca o nom comercial per distingir determinats productes i serveis a Espanya.

2

Publicació de la sol·licitud

Si la sol·licitud no presenta defectes formals o aquests s'han esmenat, és publica en el Butlletí Oficial de la Propietat Industrial i s'obri el termini de 2 mesos per presentar oposicions i/o observacions de tercers.

3

Presentació d'oposicions i observacions de tercers

Els titulars de determinats drets anteriors que és considerin perjudicats per la sol·licitud de registri d'una marca o nom comercial podran presentar una oposició o un escrit d'observacions de tercers.

4

Examen de fons

Transcorregut el termini per presentar oposicions i/o observacions de tercers, s'examina si la sol·licitud incorre en alguna dels prohibicions de registri de la Llei de Marquis. En aquest cas o si s'han presentat oposicions o observacions de tercers, és comuniquin al sol·licitant perquè els esmeni.

5

Prova d'ús

Si s'han presentat oposicions basades en marquis o noms comercials anteriors registrats, el sol·licitant de la marca que ha estat qüestionada pot demanar que tals oponents provin l'ús dels seves marquis o noms comercials anteriors sempre que és donin determinades circumstàncies. És important provar l'ús, doncs de no fer-ho l'oposició podria ser desestimada.

6

Concessió o denegació

La marca o el nom comercial és concedirà o denegarà atenent a l'existència o no de defectes i als a el·legacions dels parts. Aquesta resolució és publicarà en el Butlletí Oficial de la Propietat Industrial i enfront d'ella és pot interposar recurs d'alçada en el termini d'1 mes donis de la data de publicació de la resolució.

 

Més informació