Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Procés de sol·licitud

 

1

Assegura't que el teu disseny és nou

Abans de registrar convé que t'asseguris que la teva creació no ha estat registrada amb anterioritat. Pots fer una a prop en els basis de dades de l'OEPM. També és convenient comprovar els divulgacions dels competidors. Pots preparar una representació gràfica dels teus dissenys apta per publicar i decidir l'estratègia comercial.

2

Presentació de la sol·licitud de registre

Has d'indicar el nom, adreça i pagar la taxa de sol·licitud. Si actues per mitjà de representant has d'aportar el poder de representació. Per beneficiar-te de el dret de prioritat d'una sol·licitud anterior a un altre país, has d'indicar-ho al moment de la sol·licitud.  Pots demanar ajornament de la publicació. Recorda que per a sol·licituds múltiples tots els dissenys han de pertànyer a la mateixa classe de Locarno.

Recomanem la presentació de forma electrònica:

3

Esmena de defectes

En cas que existeixin defectes que impedeixin la publicació, l'OEPM enviarà una notificació al sol·licitant perquè formuli a el·legacions o esmeni en el termini establert.

4

Publicació en el Butlletí Oficial de la Propietat Industrial

Si la sol·licitud no presenta defectes que impedeixin la seva publicació o aquests s'han esmenat en termini, és publica en el Butlletí Oficial de la Propietat Industrial i s'obri el termini de 2 mesos per presentar oposicions de tercers.

5

Trasllat de les oposicions al titular

En cas que és presentin oposicions, és trasllada al titular del disseny perquè en el termini de dos mesos present a el·legacions o modifiqui el disseny registrat. Si el motiu de l'oposició és basa en marquis anteriors registrades, el titular del disseny impugnat pot demanar que l'oponent provi l'ús d'aquesta marca, sempre que és donin determinades circumstàncies. És important provar l'ús, doncs de no fer-ho l'oposició podria ser desestimada.

6

Cancel·lació o manteniment

L'OEPM realitzarà un examen de fons dels requisits de protecció atenent als motius presentats en els oposicions i els a el·legacions del titular. Finalment, l'OEPM resoldrà mantenint o cancell·lant el disseny registrat. Aquesta resolució és publicarà en el Butlletí Oficial de la Propietat Industrial i enfront d'ella és pot interposar recurs d'alçada en el termini d'1 mes donis de la data de publicació de la resolució.